Taxatie

Het doel van een taxatie is om inzicht te krijgen of te geven in de waarde van een onroerende zaak.

Het woord 'taxatie' betekent letterlijk 'waardebepaling'.

Een taxatierapport wordt gemaakt om een opdrachtgever en/of geldverstrekker te informeren over de waarde van een getaxeerde onroerende zaak en/of zakelijk recht, hetgeen weer een belangrijke schakel vormt in het besluitvormingsproces m.b.t. aankoop, verkoop, financiering en/of overige zaken.

Afhankelijk van het taxatiedoel wordt een waarde bepaald aan de hand van diverse waardebeïnvloedende criteria, waarbij onder andere rekening wordt gehouden met de ligging, bestemming, grootte, staat van onderhoud en marktomstandigheden.

Iedere leek kan een waarde schatten, echter zal een waardebepaling in de meeste situaties niet betrouwbaar zijn, wanneer men niet beschikt over de benodigde marktkennis, markt-gegevens en ervaring. Dit terwijl deze ingrediënten, voor een degelijke en betrouwbare taxatie, onmisbaar zijn, aangezien een taxatierapport voor veel mensen een basis vormt waaruit zeer omvangrijke (financiële) beslissingen worden genomen.

Als gecertificeerde makelaars verzorgen wij professionele en betrouwbare taxatierapporten die met een maximale zorgvuldigheid worden samengesteld. Inmiddels hebben wij vele taxaties verricht voor particulieren en zakelijke instellingen. Wij verrichten taxaties in onder meer de navolgende situaties:
  • Ten behoeve van het verkrijgen van een hypothecaire lening.
  • Ten behoeve van een verkoopbeslissing.
  • Ten behoeve van een aankoopbeslissing.
  • I.v.m. echtscheiding en deling.
  • In het kader van een nalatenschap.
  • Bij geschillen in opdracht van de rechtbank.
  • Bij een verschil van mening over de WOZ waarde.
Wilt u meer informatie over onze diensten? Neem dan contact met ons op. Wij zijn graag bereid u hierover geheel vrijblijvend en zonder verdere verplichtingen te informeren.